Anton Thun, NHL Agent discusses the Markham Arena on TSN Radio
Anton Thun speaks about the Markham Arena